NOVO! Imamo ovlaštenja za "Usluge koordinatora 1 i 2" i za "Ispitivanje azbestne prašine"

Dobrodošli

ATESTI I ZAŠTITA d.o.o. je specijalizirana tvrtka za poslove zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Tvrtka je osnovana 2007 godine od stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom na poslovima zaštite te posjeduje sva potrebna ovlaštenja za obavljanje poslova iz registrirane djelatnosti. U suradnji sa pučkim učilištem stručna osposobljavanja za sve vrste zanimanja u građevinarstvu, strojarstvu i na svim radnim strojevima.


Zaštita na radu

 • Izrada procjene opasnosti
 • Revizija procjene opasnosti
 • Osposobljavanje za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca iz zaštite na radu
 • Osposobljavanje povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu
 • Vođenje poslova zaštite na radu

Zaštita od požara

 • Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Izrada planova evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja
 • Plan zaštita i spašavanja
 • Vođenje poslova zaštite od požara u tvrtkama

Zaštita okoliša

 • Izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
 • Izrada elaborata o zbrinjavanju tehnološkog otpada
 • Konzultacije kod projektiranja svih vrsta građevina


Vodimo računa o zdravlju i sigurnosti vaših djelatnika